โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

บนระบบ Virtual 360

ไปกันเลย !!!
พลังแห่งนวัตกรรม กฟผ. เพื่อความสุขของคนไทย      #EGATforALL